Tải siêu tốc DirectX 9.0c cho máy tính

Tải DirectX 9.0c mới nhất và cài đặt cho máy tính Windows Sử dụng DirectX 9.0c để được sở hữu một phần mềm mang hai chức năng. Một là chức năng bảo mật máy tính tốt nhất, hai là tăng tốc, cập nhập đồ họa và tăng tôc độ mở frame. Ngoài ra còn nhận … Xem thêm ...